Web Analytics Made Easy - Statcounter
Disclaimer en privacystatement

Disclaimer

Copyright De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij TradeXchange Nederland . Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TradeXchange Nederland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Aansprakelijkheid Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan TradeXchange Nederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. TradeXchange Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Verwijzingen en hyperlinks Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. TradeXchange Nederland geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy statement

TradeXchange respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de informatieaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. TradeXchange zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. TradeXchange gebruikt de verzamelde gegevens om haar cliënten de volgende diensten te leveren: Als u een informatieaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoongegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. TradeXchange zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw informatieaanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van TradeXchange, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacy statement

TradeXchange respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de informatieaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. TradeXchange zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. TradeXchange gebruikt de verzamelde gegevens om haar cliënten de volgende diensten te leveren: Als u een informatieaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoongegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. TradeXchange zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw informatieaanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van TradeXchange, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Copyright De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij TradeXchange Nederland . Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TradeXchange Nederland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Aansprakelijkheid Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan TradeXchange Nederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. TradeXchange Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Verwijzingen en hyperlinks Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. TradeXchange Nederland geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
TradeXchange Nederland    Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden 058-2881608 After hours: 0629522971 info@tradexchange.